CARAVANPAGE.COM ASIAKASREKISTERIÄ KOSKEVA REKISTERISELOSTE. Voimassa 1.1.2024 alkaen.

 1. REKISTERINPITÄJÄ:
  • Familton Avoin yhtiö (jossa Caravanpage.com toimii aputoiminimenä)
  • Verkkosivusto: www.caravanpage.com
 2. REKISTERIASIOITA HOITAVA YHTEYSHENKILÖ:
 3. REKISTERIN NIMI:
  • Caravanpage.com asiakasrekisteri
 4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS:
  • Caravanpage.com verkkokaupan asiakasrekisteriä käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon, markkinointiin, yhteydenottojen hoitamiseen sekä muihin asiakassuhteeseen liittyviin tarkoituksiin, kuten palveluiden kehittämiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin.
 5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:
  • Rekisteröidyistä kerätään perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, uutiskirjeen tilaus ja tilauksiin liittyvät tiedot.
 6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET:
  • Asiakkaan ilmoittamat tiedot sekä tiedot, jotka syntyvät asiakkaan käyttäessä palvelua, kuten tilauksiin liittyvät tiedot.
 7. TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ:
  • Voit tarkastella yksityiskohtaista tietosuojakäytäntöämme [täältä].
 8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE:
  • Tietoja voidaan luovuttaa Caravanpage.com markkinointitarkoituksiin yhteistyökumppaneiden kautta. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle esimerkiksi uutiskirjeen lähetystä varten.
 9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET:
  • Henkilötietoja käsittelevät tarpeelliset henkilöt.